Regulamin

„Potrzeba wielkiej wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą człowiekowi zaniedbanemu duchowo i materialnie…”
św. Jan Paweł II

CIEPŁE SERCE
REGULAMIM KAMPANII DOBROCZYNNEJ

 1. Organizatorem Kampanii Dobroczynnej pod nazwą CIEPŁE SERCE jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II.
 2. Partnerem projektu CIEPŁE SERCE jest firma odzieżowa VOLCANO, która realizując projekt działa w przestrzeni CSR/Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
 3. Czas trwania Kampanii: wrzesień – grudzień 2019 /organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia Kampanii na rok kolejny w zależności od potrzeb.
 4. Celem Kampanii jest:
  1. pozyskanie 180 tys. zł. na pokrycie kosztów produkcji 900 kurtko – śpiworów VOLCANO
  2. przekazanie kurtko-śpiworów w okresie jesienno-zimowym organizacjom i instytucjom zajmującym się osobami zagrożonymi hipotermią
  3. budowanie kapitałów społecznych wokół szlachetnego celu: wsparcia osób zagrożonych hipotermią
  4. zwrócenie uwagi na problem bezdomności i wykluczenia społecznego w Polsce
 5. Udział w Kampanii polega na przekazaniu dowolnej darowizny tytułem: Darowizna – 282.CIEPŁE SERCE
  1. online
  2. na konto Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II:
   BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:
   83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
  3. lub w biurze Fundacji, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5
 6. Darczyńcą może być osoba indywidualna, instytucja lub firma.
 7. Każdy Darczyńca – indywidualny, instytucja lub firma, jeżeli wyrazi na to zgodę, zostanie wymieniony na stronie internetowej dedykowanej projektowi wraz z wysokością kwoty jaką przekazał na Kampanię.
 8. Jeżeli Darczyńca – indywidualny, instytucja lub firma nie wyrazi zgody na publikację imienia, nazwiska, nazwy instytucji lub firmy, na stronie internetowej opublikowana zostanie kwota przekazana na Kampanię oraz zapis: Darczyńca anonimowy.
 9. Każdy Darczyńca – indywidualny, instytucja lub firma otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w Akcji Dobroczynnej CIEPŁE SERCE na rzecz bezdomnych i wykluczonych społecznie:
  1. za przekazanie darowizny na 1-3 kurtek – CERTYFIKAT brązowy
  2. za przekazanie darowizny na 4 – 9 kurtek – CERTYFIKAT srebrny
  3. za przekazanie darowizny na 10 – 19 – CERTYFIKAT złoty
  4. za przekazanie darowizny na 20 i więcej kurtek – CERTYFIKAT platynowy
 10. CERTYFIKAT zostanie wystawiony i przesłany pocztą, jeżeli Darczyńca prześle na adres e-mail biuro@fundacjaskarbowosci.pl informacje:
  – nazwisko i imię Darczyńcy lub dokładna nazwa firmy, instytucji
  – adres do korespondencji
  – załączony dowód przekazania darowizny na projekt CIEPŁE SERCE
 11. Każdy instytucja lub firma ma możliwość osobistego przekazania kurtko – śpiworów wybranej organizacji, która zajmuje się osobami bezdomnymi. W takiej sytuacji należy skontaktować się z: biuro@fundacjaskarbowosci.pl tel.: 52 332 92 41
 12. Najwięksi Darczyńcy otrzymają dodatkowe, specjalne podziękowania od Fundacji wręczane oficjalnie podczas XX Jubileuszowego Balu Dobroczynnego Fundacji Skarbowości/luty 2020r.
 13. Jednostki skarbowe, które włączą się do udziału w Kampanii otrzymają CERTYFIKATY oraz podziękowania podczas uroczystej Gali Finałowej XIX Mistrzostw Polski Skarbowców /Nowy Targ, maj 2020/
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Ochrona danych osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Darczyńców (imię, nazwisko, adres e-mail) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II.
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu:
  1. realizacji obowiązków prawnych Fundacji, związanych z przekazaną darowizną
   (art. 6 ust. 1 lit. C RODO – obowiązek prawny),
  2. publikacji informacji o Darczyńcy na stronie, jeżeli wyrazi na to zgodę (art. 6 ust.
   1 lit. a RODO – zgoda),
  3. przekazywania Darczyńcy na wskazany adres e-mail informacji o działalności Fundacji, jeżeli wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
 3. Źródłem danych o Darczyńcach są sami Darczyńcy, przekazujący je Fundacji bezpośrednio lub pośrednio (np. z pomocą operatorów płatności Przelewy24, Dotpay, PayPal).
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe:
  1. niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych – będą wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  2. wykorzystywane na podstawie zgody – będą wykorzystywane do momentu ewentualnego wycofania zgody.
 7. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć do Fundacji wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 8. W przypadku danych osobowych wykorzystywanych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała.
 9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Fundację – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. operatorom płatności Przelewy24, DotPay, PayPal).
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@fundacjaskarbowosci.pl.

Kontakt:

tel/fax: 52 332 92 41

mob: 608 343 475 / 604 506 913

e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl

Adres

85-010 Bydgoszcz,
ul. Dworcowa 12/5

NIP 9532388239 / KRS 0000039541 / REGON 092910992

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:
83 1240 1183 1111 0000 1291 2865

IBAN:
PL 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865

SWIFT:
PKO PPL PW