CERTYFIKATY potwierdzające udział w Akcji Dobroczynnej CIEPŁE SERCE

Każdy Darczyńca – indywidualny, instytucja lub firma otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w Akcji Dobroczynnej CIEPŁE SERCE na rzecz osób bezdomnych i wykluczonych społecznie.

CERTYFIKAT zostanie wystawiony i przesłany pocztą, jeżeli Darczyńca prześle na adres e-mail biuro@fundacjaskarbowosci.pl informacje:
– nazwisko i imię Darczyńcy lub dokładna nazwa firmy, instytucji
– adres do korespondencji
– załączony dowód przekazania darowizny na projekt CIEPŁE SERCE

CERTYFIKAT brązowy - za przekazanie darowizny na 1-3 kurtek
CERTYFIKAT brązowy - za przekazanie darowizny na 1-3 kurtek
CERTYFIKAT srebrny  - za przekazanie darowizny na 4 - 9 kurtek
CERTYFIKAT srebrny  - za przekazanie darowizny na 4 - 9 kurtek
CERTYFIKAT złoty - za przekazanie darowizny na 10 – 19 kurtek
CERTYFIKAT złoty - za przekazanie darowizny na 10 – 19 kurtek
CERTYFIKAT platynowy - za przekazanie darowizny na 20 i więcej kurtek
CERTYFIKAT platynowy - za przekazanie darowizny na 20 i więcej kurtek

Kontakt:

tel/fax: 52 332 92 41

mob: 608 343 475 / 604 506 913

e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl

Adres

85-010 Bydgoszcz,
ul. Dworcowa 12/5

NIP 9532388239 / KRS 0000039541 / REGON 092910992

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:
83 1240 1183 1111 0000 1291 2865

IBAN:
PL 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865

SWIFT:
PKO PPL PW